Our Solutions

5 Technical Writing Localization

05. BẢN ĐỊA HÓA TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

Giải pháp hỗ trợ về bản địa hóa các nội dung liên quan tới kỹ thuật cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Bản địa hóa tài liệu, thông tin doanh nghiệp

Tư vấn chuyển ngữ các tài liệu chuyên ngành môn của các doanh nghiệp để đảm bảo về sự phù hợp của doanh nghiệp với thị trường và nền văn hóa mới, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng tệp khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

ĐIỀU GÌ KHIẾN TRANSCREATIO KHÁC BIỆT/ƯU VIỆT?

Thấu hiểu văn hóa. thói quen của thị trường mục tiêu

Nội dung được bản địa hóa, gần gũi, dễ tiếp cận hơn với khách hàng.

0