May be an image of outdoors and text that says "Biên dịch báo chí Tựa đề báo tiếng Anh HERITAGE bright future jewel TRAN SCREATIO" Biên dịch báo chí chưa bao giờ là một lĩnh vực biên dịch dễ dàng, đặc biệt là khi dịch tiêu đề bởi tiêu đề là phần quan trọng hơn cả và mang tính định hướng người đọc. Vậy, khi dịch tiêu đề bài báo sẽ cần để ý đến yếu tố nào? Theo một bài nghiên cứu của Yonghong Wu, các yếu tố của một tiêu đề báo tiếng Anh sẽ bao gồm:

Yếu tố từ vựng

Tiêu đề bài báo tiếng Anh thường sử dụng những cụm từ ngắn gọn, đặc biệt là danh từ. Thêm vào đó là những từ cổ được phát triển thêm theo chiều hướng phát triển của xã hội, đi kèm các từ viết tắt chuyên dụng. E.g: Energy Saver; Internetese.

Yếu tố ngữ pháp

Các từ chức năng như mạo từ, giới từ, từ nối và đại từ thường được bỏ đi và thỉnh thoảng thậm chí động từ hay danh từ cũng được lược bỏ. VD: Ten Die in Kashmir Tempe Attack (bỏ danh từ)

Yếu tố tu từ

Các biện pháp tu từ như ẩn dụ, chơi chữ, điệp âm đầu, điệp từ, tương phản… xuất hiện rất phổ biến trong các tiêu đề bài báo để tạo “giai điệu” và thu hút sự chú ý của người đọc. VD: Desperate needs, desperate deeds (sử dụng vần điệu)

Yếu tố văn hóa

Bởi ngôn ngữ chứa đựng văn hóa, khó có thể xóa nhòa dấu ấn của văn hóa từng quốc gia, đặc biệt là trong tiêu đề bài báo. Các yếu tố văn hóa thường được đưa vào tiêu đề là: những hệ tư tưởng đặc thù, giá trị, tục lệ, v.v. VD: To buy or Not to buy (Mua hay không mua)

Biên dịch báo chí vô cùng quan trọng – Hãy tìm một đơn vị dịch thuật “chuẩn chỉnh” nhé!

Là đơn vị đối tác dịch tạp chí Heritage, TRANSCREATIO tự tin đem đến dịch vụ dịch báo, tạp chí uy tín, chất lượng, mang những nét văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với du khách nước ngoài. —————————————————————————————————————————————————————————

Cập nhật những thông tin mới nhất của TRANSCREATIO tại: Facebook | LinkedIn

0