GIẢI PHÁP

4 Multimedia Solutions

04. BẢN ĐỊA HÓA NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Giải pháp về bản địa hóa các nội dung nghe nhìn

Phụ đề

Chuyển ngôn ngữ của phụ đề từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, đảm bảo sự sáng tạo và phù hợp với thị trường và văn hóa bản địa, nhưng vẫn mang đúng ý tưởng và cách biểu đạt từ ngôn ngữ gốc

Phiên âm

Chuyển đổi nội dung của một video hoặc một đoạn ghi âm thành văn bản, từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, phù hợp với thị trường bản địa, nhưng vẫn giữ được ý tưởng trong ngôn ngữ gốc, giúp nội dung tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn

Thuyết minh

Đọc lại lời thoại của toàn bộ các nhân vật trong phim, video, clip,… đã được biên dịch sang ngôn ngữ thị trường mục tiêu, trong đó, thông điệp và thái độ của nhân vật trong ngôn ngữ nguồn vẫn được đảm bảo, nhưng bên cạnh đó đã lồng ghép cách biểu đạt và truyền đạt ý tưởng phù hợp với thị trường, văn hóa, ngôn ngữ đích

Lồng tiếng

Sản xuất ghi âm để thay thế tiếng nói của nhân vật trong ngôn ngữ nguồn, trong đó, ghi âm này phải vừa đảm bảo thể hiện được cảm xúc, tính cách, thái độ của nhân vật, vừa có cách biểu đạt phù hợp với thị trường và văn hóa bản địa nhất. Cộng đồng voice talent (diễn viên lồng tiếng) của chúng tôi vô cùng đa dạng, cả mặt ngôn ngữ, chất giọng, lẫn tính cách, tất cả đều sẵn sàng để hóa thân, mang sản phẩm của bạn tới gần hơn với khán giả bản địa.

Chế bản điện tử

Sử dụng phần mềm để dàn trang, sắp xếp bố cục, hình ảnh, đồ họa và câu chữ để đảm bảo rằng sản phẩm đưa ra thể hiện đúng tinh thần của doanh nghiệp, nhưng vẫn thể hiện được sự sáng tạo và có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với thị trường, văn hóa bản địa.

ĐIỀU GÌ KHIẾN TRANSCREATIO KHÁC BIỆT/ƯU VIỆT?

Sự sáng tạo và thấu hiểu văn hóa

Không chỉ được thể hiện trong câu từ, tông giọng, mà còn được thể hiện trong cách bài trí nội dung, bố cục hình ảnh

Dịch vụ tư vấn về hình ảnh, thiết kế phù hợp với văn hóa bản địa

0