CHỌN TRANSCREATIO

LÃNH ĐẠO

Founder Nguyen Dang Khue
NGƯỜI SÁNG LẬP

NGUYỄN SAO KHUÊ

Ceo Phung Thi Thu Huong
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

VĂN HÓA

Nuôi dưỡng sự sáng tạo

TRANSCREATIO là ngôi nhà của những người sáng tạo - đầy cảm xúc, thấu hiểu và nhạy cảm với văn hóa. Là người kể câu chuyện một cách chân thực nhất, giúp các doanh nghiệp có thể chiếm được trái tim của người tiêu dùng, họ cần có nhiều cơ hội để thể hiện và sử dụng sự sáng tạo mà mình có một cách hiệu quả. Chính vì thế, chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực để tạo ra một môi trường đa dạng, nơi tôn vinh sự khác biệt, sáng tạo, và bình đẳng.

0